Boligsalgsrapport

Med en profesjonell tilstandsrapport får du en tryggere bolighandel. Skal du selge bolig bør du få utarbeidet en Boligsalgsrapport fra oss.
Å kunne fremlegge en grundig tilstandsrapport av en bolig vil ikke bare være en trygghet for kjøper, men også for selger som minimerer risiko for konflikt i sammenheng med boligsalg.

Hvorfor Boligsalgs-rapport?

En undersøkelse viser at boligkjøpernes største bekymring er at boligens tilstand kan være dårligere enn forventet, med påfølgende uventede utgifter.
Frykten er ikke ubegrunnet. Forbrukerrådet har også avdekket at syv av ti boliger viser seg å ha feil og mangler, og halvparten av dem oppdages ikke før seks år etter salget.
Tall fra forsikringsbransjen viser at så mye som 1 av 4 boligsalg ender i konflikt.

Drømmen om et hjem blir for mange et årelangt mareritt av usikkerhet og krangel. Sikrere informasjon om boligens tekniske tilstand er det beste virkemidlet for å endre på dette.

Hva er en Boligsalgs-rapport?

Boligsalgsrapporten er basert på en teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig. 
Rapporten gir en grundig gjennomgang med informasjon om tilstanden til boligen.

Vi på Takseringskontoret Otta, følger en detaljert sjekkliste, og vurderer behovet for reparasjoner, fornyelse og vedlikehold når boligens verdi beregnes. 

I en Boligsalgsrapport legges det spesiell vekt på de byggetekniske forholdene som er særlig relevante ved eierskifte.
På den måten kan misforståelser unngås, og konflikter forebygges.
Rapporten erstatter ikke selgerens opplysningsplikt eller kjøperens plikt til selv å undersøke boligen, men er et dokument som øker begge parters trygghet.

Vi som takstmenn følger en detaljert sjekkliste, og vurderer behovet for reparasjoner, fornyelse og vedlikehold når boligens verdi beregnes. 
I en Boligsalgsrapport legges det spesiell vekt på de byggetekniske forholdene som er særlig relevante ved eierskifte. På den måten kan
misforståelser unngås, og konflikter forebygges. Rapporten erstatter ikke selgerens opplysningsplikt eller kjøperens plikt til selv å undersøke boligen, men er et dokument som øker begge parters trygghet.

Lett å gjøre seg kjent med de viktigste forholdene ved boligen

Boligsalgsrapporten gir en beskrivelse og vurdering av byggverk og bygningsdeler som takstmannen har observert og som normalt har betydning ved eierskifte.
Rapporten gir således systematisk og grundig informasjon om de viktige forholdene ved en bolig.
For enkel lesbarhet har rapporten et sammendrag med oversikt over de viktigste forholdene ved boligen og en hoveddel hvor alle kontrollpunkter fremgår.
Det blir utført visuelle observasjoner, og inspeksjon på lett tilgjengelige deler av konstruksjonen.

iorden

 

 

Vi har 33 gjester på besøk.