Prisliste

IcoGjeldende prisliste for Takseringskontoret Otta,


PRISER – 2020
(priser eksl. mva. i parantes).                     

TILSTANDSRAPPORT:

(Bolig, fritidsbolig, rekkehus og leilighet med 1 tilleggsbygg som garasje uthus el.l)

Inntil 180 m2                                                      kr. 12.000,- (9600,- eksl.mva)

Tillegg for bolig over 180 m2 inntil 250 m2                        kr.  1.800,- (1440,- eksl.mva)

Boliger over 250 m2 etter avtale.

Tillegg for andre bygninger (u/tilstand – enkel beskrivelse)       kr.    900,- (720,- eksl.mva)

Tillegg for krypkjeller                                            kr.  1.300,- (1040,- eksl.mva)

Tillegg for hver ekstra boenhet i samme bygning/anneks             kr.  2.250,- (1800,- eksl.mva)

Seksjonert leilighet (Ikke utvendig vurdering)                     kr.  9.000,- (7200,- eksl.mva)

Tillegg for hulltaking m/fuktsøk (pr.hull)                         kr.    550,- (440,- eksl.mva)

VERDI/LÅNE-TAKST:

(Med 1 tilleggsbygg som garasje uthus el.l)

Bolig inntil 180 m2                                                kr.  6.000,- (4800,- eksl.mva)

Tillegg for bolig over 180 m2 inntil 250 m2                        kr.   900,- (720,- eksl.mva)

Boliger over 250 m2 etter avtale.

Tillegg for andre bygninger (som garasje uthus el.l)               kr.   900,- (720,- eksl.mva)

Tillegg for hver ekstra boenhet i samme bygning.                   kr. 1.250,- (1000,- eksl.mva)

ANNET:

Timepris (Andre oppdrag / Tilleggsarbeid), etter avtale.           kr. 1.250,- (1000,- eksl.mva)

Forhåndstakst                                                      kr. 6.000,- (4800,- eksl.mva)

Kjøring pr. kjørte km. (bompenger kommer i tillegg)                kr.  9,00,- (7,20,- eksl.mva)

Utskrift Grunnbok                                                  kr.   225,- (180,- eksl.mva)

Tilsendt takst pr.post                                             kr.   250,- (200,- eksl.mva)

Fakturagebyr                                                       kr.    60,- (48,- eksl.mva)

 

Tillegg for andre/flere boliger/anneks på eiendommen ved full tilstandsvurdering etter avtale.

Evt. innhenting av dokumentasjon kommer i tillegg.

Andre oppdrag som skade, reklamasjonsrapport, byggelånskontroll, uavhengig kontroll mm. faktureres etter medgått tid.

Verdi takst med flere bruksenheter/boenheter i tilleggsbygg faktureres med ½ pris for hver enhet, kr. 3000,-

 

 

logo norsk taskt

Vi har 38 gjester på besøk.