Prisliste

IcoGjeldende prisliste for Takseringskontoret Otta,
Priser oppgitt ekskl. mva og inkl. mva..
Alle priser gjelder fra 15. april 2016.

Boligsalgsrapport BSR 2 etter NS 3600.
Prisene i listen gjelder normal enebolig med u.etg og 1.etg begrenset til 250 m2 BRA areal samt en
garasje på maksimalt 50 m2 BRA areal som blir beskrevet ikke tilstandsvurdert.

Type takst: Pris (kr) Pris (inkl. mva)
Boligsalgsrapport enebolig/fritidsbolig: 8.000,- 10.000,-
Boligsalgsrapport seksjonert leilighet: 6.800,- 8.500,-
Boligsalgsrapport hytte uten vann og avløp: 6.800,- 8.500,-
Verdi- og lånetakst, enebolig/fritidsbolig: 4.500,- 5.625,-
Verdi- og lånetakst, enebolig med utleieleilighet:    5.000,- 6.250,-
Tilsendt papirutgave av rapporten inkl. porto: 100,- 125,-

 

Tillegg til ovenstående priser på boligsalgsrapport: Pris (kr) Pris (inkl. mva)
Hulltaking våtrom, innforet vegg og oppforet gulv, pris pr. hull: 440,- 550,-
Full kontroll garasje/uthus, pr. bygg i en etasje: 1.200,- 1.500,-
Enebolig med utleie-leilighet, pris pr. leilighet: 1.300,- 1.625,-

 
Andre oppdrag etter avtale:

Timepris: kr.   900,- (kr.  1.125,- inkl.mva.).


Kjøring, pr kjørte km. kr 4,40 (kr. 5,50 inkl. mva.).

Utskrift fra Grunnboken, pr. dokument, kr. 112,-  (kr. 140,- inkl. mva.).
Bompenger etter bombillett/faktura.

NB!

Medlemmer av Huseiernes Landsforbund får 10% rabatt på prisen for taksering/rapport.
Gjelder ikke på kjøring, utskrift fra grunnboken og evt. andre tilleggskostnader.
Gjelder også hvis du melder deg inn i forbindelse med takseringen. 

 

ntf medlem

Vi har 82 gjester.