Prisliste

IcoGjeldende prisliste for Takseringskontoret Otta,


PRISER – 2019
(priser eksl. mva. i parantes).                     

TILSTANDSRAPPORT:

(Bolig, fritidsbolig, rekkehus og leilighet med 1 tilleggsbygg som garasje uthus el.l)

Inntil 180 m2                                         kr.  12.000,- (9600,-)

Tillegg for bolig over 180 m2 inntil 250 m2           kr.   1.800,- (1440,-)

Boliger over 250 m2 etter avtale.

Tillegg for andre bygninger                           kr.     900,- ( 720,-)

Tillegg for krypkjeller                               kr.   1.300,- (1040,-)

Tillegg for hver ekstra boenhet                       kr.   2.250,- (1800,-)

Seksjonert leilighet (Ikke utvendig vurdering)        kr.   9.000,- (7200,-)

Tillegg for hulltaking                                kr.     550,- ( 440,-)

VERDI/LÅNE-TAKST:

(Med 1 tilleggsbygg som garasje uthus el.l)

Inntil 180 m2                                         kr.   6.000,- (4800,-)

Tillegg for bolig over 180 m2 inntil 250 m2           kr.     900,- ( 720,-)

Boliger over 250 m2 etter avtale.

Tillegg for andre bygninger                           kr.     900,- ( 720,-)

Tillegg for hver ekstra boenhet                       kr.   1.250,- (1000,-)

ANNET:

Timepris                                              kr.   1.250,- (1000,-)

Forhåndstakst                                         kr.   6.000,- (4800,-)

Kjøring pr. kjørte km. (bompenger kommer i tillegg)   kr.       9,- (7,20,-)

Utskrift Grunnbok                                     kr.     225,- ( 180,-)

Reise/kjøretid (faktiske minutter), timepris er       kr.     600,- ( 480,-)

Tilsendt takst pr.post                                kr.     250,- ( 200,-)

Fakturagebyr                                          kr.      60,- (  48,-)

Evt. innhenting av dokumentasjon kommer i tillegg.

Andre oppdrag som skade, reklamasjonsrapport, byggelånskontroll, uavhengig kontroll mm. faktureres etter medgått tid.

 

 

logo norsk taskt